Όροι Χρήσεως ...

Όροι Χρήσης Ιστοτόπου & Δήλωση Εχεμύθειας

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Οποιοδήποτε λογισμικό (κείμενο, αρχεία, φωτογραφίες κ.τ.λ.) διατίθεται για λήψη ( download ) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.dws-group.gr της D.W.S. © Software ™.

Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στο υλικό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

H D.W.S. © Software ™ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του D.W.S. © Software ™ σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η εταιρεία D.W.S. © Software ™ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, email, τηλέφωνο) στις online φόρμες επικοινωνίας. Επίσης συμφωνείτε να μην μεταδίδετε μέσω του site , περιεχόμενο που να είναι έναντι του Νόμου και των χρηστών ηθών.

Η χρήση του www.dws-group.gr υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου της D.W.S. © Software ™ όπως: γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κ.α., ανήκουν αποκλειστικά και είναι πνευματικής ιδιοκτησίας της και προστατεύονται από το νόμο.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναμετάδοση και αναπαραγωγή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της D.W.S. © Software ™ χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για:

Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους σχετικά με:
Οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην D.W.S. © Software ™ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
Οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
Οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών και της ανηλικότητας.
Οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις.
Οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει, ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της D.W.S. © Software ™ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των εκ του νόμου κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Περιορισμός Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η D.W.S. © Software ™ καθώς και οι υπάλληλοί της και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και βοηθοί εκπλήρωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη αν από τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας προκύψουν περιστατικά όπως απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλεια πελατείας ή ζημία περιουσίας ή οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων μερών και για όποιες παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή χρηματικές ποινές και διαφυγόντων κερδών πέρα από τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα και στο Νόμο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της D.W.S. © Software ™, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.dws-group.gr και του εκάστοτε χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για την ερμηνεία των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη τα άρθρα 173 και 200 του ΑΚ καθώς και οι ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994.

Δήλωση Εχεμύθειας

H παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο site www.dws-group.gr τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε χρήστη χρησιμοποιούνται από την D.W.S. © Software ™ μόνο σε περίπτωση διεκπεραίωσης οποιασδήποτε συναλλαγής είτε αυτό αφορά εμπορικής φύσεως συναλλαγή είτε απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση. Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη.

Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

1) προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας,

2) να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του διαδικτυακού τόπου της D.W.S. © Software ™ και

3) να προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 33 επισκέπτες και κανένα μέλος